Łopień to góra w Beskidzie Wyspowym. Posiadająca kilka ramion góra, położona na terenie wsi: Dobra, Tymbark, Słopnice, Chyszówki, Jurków. Grzbiet Łopienia jest stosunkowo płaski, rozległy i posiada 3 wierzchołki: Łopień Wschodni (805 m), Łopień Środkowy (855 m) i Łopień zwany też Złotopieniem (951 m). Przebiega przez niego granica między trzema gminami: Dobra, Tymbark i Słopnice. Granica między gminami przebiega z północy na południe wzdłuż potoku Bruśnik, przez Lisiory na szczyt przez Polany do Chyszówek. Liczne potoki spływające z Łopienia zasilają Chyszówkę, Jurkówkę, Łososinę i Słopniczankę oraz jej dopływ Czarną Rzekę.

Na Łopieniu, który niegdyś tętnił życiem pasterskim, znajdują się liczne i malownicze polany, największe z nich to podszczytowa Polana Jaworze oraz Myconiówka (nieopodal źródło nazywane „Głodna Woda”; możliwość biwaku). Istnieją też inne, nieznane turystom polany, np. Gładkie Łaziska w dolnej części wschodniego stoku (w Słopnicach). Tuż przy dużej polanie Jaworze, zaraz obok zielonego szlaku, na zachodnim zboczu Łopienia znajduje się niewielki, podcięty skalną wychodnią punkt widokowy z żelaznym, wmurowanym w cokół krzyżem z pamiątkową tablicą, skrzynką z księgą wpisów dla turystów i ławka. Jest to doskonałe miejsce widokowe, z którego podziwiać można leżącą poniżej dolinę Jurkówki oraz wzniesienia Mogielicy, Krzystonowa, Jasienia, Gorce, Ćwilin, Śnieżnicę, Wierzbanowską Górę, Pasmo Lubomira i Łysiny, Ciecień, a także Tatry. Z miejsca tego czasami startują paralotniarze.

Na północnych stokach Łopienia znajduje się kilkanaście jaskiń, wśród nich Jaskinia Zbójecka (pomnik przyrody) z labiryntem ciasnych korytarzy o długości ponad 400 metrów. Jest to jedno z największych w Polsce stanowisk nietoperza podkowca małego. W środkowej części Łopienia na grzbiecie podmokłe torfowisko, tzw. „Bagna Łopieńskie” . W miejscu zwanym Jeziorkami podobno topiono w dawnych czasach samobójców (wówczas nie wolno ich było grzebać na poświęconym cmentarzu).

Rozległy i zalesiony Łopień jest siedliskiem licznych zwierząt. Spośród większych ssaków można spotkać tu m.in. jelenie, dziki i rysie. Z Łopieniem związane są liczne legendy. Według jednej z nich wielkolud Łopień był małżonkiem Mogielicy. Inna legenda tłumaczy jego dawną nazwę Złotopień. Według tej legendy w dawnych czasach zbierał tu kamienie „nibydziad’ i wytapiał z nich złoto, zdarza się, że i dzisiaj jeszcze krowa lub owca czasami kopytem odgrzebie bryłkę złota”. Nazwę Złotopień potwierdza Jan Nepomucen Rostworowski (1799-1847) w swoim Diariusz podróży odbytej 1813 roku w Krakowskie, Galicyją i Sandecki Cyrkuł.

  • Szlak zielony z Dobrej przez Łopień na Przełęcz Rydza-Śmigłego.