Wychodnie skalne występują pojedynczo lub w grupach są różnych kształtów i rozmiarów, zbudowane z gruboławicowych piaskowców i drobnych zlepieńców. Mają one postać ambon, progów czy murów sklanych i baszt. Najciekawsze wychodnie skalne znajdują się w obrębie Gorczańskiego Parku Narodowego jak na przykład : Kudłoński Baca, Czubaty Groń i Białe Skały. Największa grupa wychodni skalnych znajduje się na północnych stokach Kudłonia (1274 m) wzdłuż czarnego szlaku , biegnącego z Lubomierza przez polanę Kudłoń, szczyt Kudłonia i polanę Kopa do Koniny.

Kudłoń - wychodnie skalne

Kudłoński Baca znajduje się w lesie, tuż przy czarnym szlaku turystycznym z Lubomierza na szczyt Kudłonia

Wychodnie Skalne Kudłoń

Wychodnie Skalne Kudłoń

Wychodnie skalne Kudłoń

Wychodnie skalne na Kudłoniu, szlak czarny z Lubomierza

Wśród nich najokazalszy to Kudłoński Baca, inne można zobaczyć w rejonie Mostownicy, Czoła Turbacza i Obidowca. Skałkom często towarzyszą niewielkie jaskinie rozpadlinowe. Największą jest Zbójecka Jama pod Jaworzyną Kamienicką. W zagłębieniach nisz osuwiskowych usytuowanych jest kilka stawów, np. Pucołowski Stawek-40m dł i 15m szer. (ścieżka edukacyjna „Z Łopusznej do Jankówki”), Zbójecki Plac przy polanie Średniak (na trasie Jaworzyna Kamienicka- Przysłop).

W rejonie Beskidu Wyspowego wychodnie skalne znajdziemy na wschodnich zboczach Szczebla są bardzo strome, gwałtownie opadające ku dolinie Raby.

Szczebel wychodnie skalne

Wychodnie skalne na Szczeblu są bardzo strome, gwałtownie opadają ku dolinie Raby.

Wychodnie skale - Szczebel

Wychodnie skale – Szczebel na szlaku czarnym z Mszany Dolnej

Występują w formie kilkunastometrowej wysokości wychodni skalnych, ścian i progów, tworzą bardzo osobliwe kamienne twory. Największa grupa wychodni skalnych znajduje się wzdłuż czarnego szlaku biegnącego z Kasinki Małej.
Luboniu Wielkim (1022 m) zwłaszcza w rejonie rezerwatu przyrody Luboń Wielki. Rezerwat znajduje się na stromych, płd.-wsch. stokach góry, na wysokości 746-1014 m n.p.m. Budujące go skały to piaskowce serii magurskiej pochodzące z eocenu. Na obszarze rezerwatu znajduje się największy w Beskidzie Wyspowym jęzor osuwiska fliszowego z gołoborzem, a ponadto obszar pokryty oderwanymi skałami, nisza osuwiskowa zawalona skalnymi blokami i ściana osuwiskowa. Osunięte skały tworzą grzędy, garby i wychodnie skalne wysokości kilku metrów, zwane Dziurawymi Turniami.

Łopień wychodnie skalne

Łopień wychodnie skalne

Duże skupiska występują także na: