Z Lubomierza na Kudłoń prowadzi szlak czarny, początkowo przez pola, a potem lasem i przez kilka polan. Pod szczytem liczne wychodnie skalne, z największą _ Kudłońskim Bacą. Znaki czarne, czas przejścia 2.45-3 godz. Suma podejść ok. 720 m. Początek na przystanku PKS W Lubomierzu przy Kościele, skąd wyruszamy asfaltową drogą boczną, początkowo wśród zwartej zabudowy przysiółka Guzary. Idziemy doliną potoku Rosocha, który płynie w głębokim wąwozie. Na stromych stokach liczne odsłonięcia skał 2 widocznymi warstwami łupków poprzedzielanych cienkimi ławicami piaskowców. Wkrótce asfalt się kończy. Pod przysiółkiem Kozyry przekraczamy potok, wychodząc na wierzchowinę Królewskiej Góry Skrzyżowanie z drogą wiodącą z przysiółka Nowaki w głąb doliny Rosochy. Dalej znaki wyprowadzają na długi grzbiet oddzielający tę dolinę od doliny Rychłowego. Z podejścia widok na zabudowę Królewskiej Góry (część Lubomierza) i pasma Beskidu Wyspowego. Wkrótce wchodzimy mocno zniszczoną drogą w las jodłowo-świerkowy. Polana Jastrzębie, której nazwa ma pochodzić od gnieżdżących się w pobliżu drapieżnych ptaków. W środkowej części wyraźne wypłaszczenie, z którego rozległe widoki na północ, na Beskid Sredni i Wyspowy. W przeciwnym kierunku widoczne źródliska potoku Rosocha pod Kudłoniem, z wyraźnie wyodrębniającymi się szczególnie jesienią strefami regla dolnego i górnego.

Na dalszym odcinku grzbietu mijamy kolejne polany Kosarzysko i Pyrzówkę, na obu mocno podniszczone szałasy. Za Pyrzówką zaczyna się bardzo strome podejście. Przy nim kilka wychodni skalnych, wśród nich największy gorczański ostaniec – Kudłoński Baca.
Powyżej malownicza Polana Kudłoń z rozległymi widokami na Beskid Wyspowy.Są tu liczne stanowiska gatunków rzadkich i chronionych, m.in. kuklika górskiego, jastrzębca alpejskiego i nawłoci pospolitej. W środkowej części traworośla 2 ciemiężycą zieloną, na przemian z płatami łąk bliźniczkowych (tzw. psiar) i borówczysk. Z początkiem lata pojawiają się różowe kwiatostany storczyków gółki długoostrogowej i storczycy kulistej. Skupienia świerków na polanie świadczą o zachodzące] sukcesji lasu. Polana i otaczającyją bór stanowią miejsce bytowania głuszców i jarząbków, które zimą żywią się pączkami borówek, jarzębiny, a wiosną i latem również młodymi pędami tych drzew.
Za polaną krótkie, strome podejście wśród łanów paproci i złomisk skalnych wyprowadza na szczyt Kudłonia. Na szczycie Połączenie ze szlakiem żółtym i początek szlaku zielonego przez polanę Stawieniec W dolinę Kamienicy.

  • Szlak czarny z Lubomierza – bez wątpienia najbardziej ciekawy i malowniczy, po drodze wiele atrakcji – polany reglowe, wychodnie skalne ( Kudłoński Baca ).