Witów to pokryte polami wzniesienie znajdujące się w Gorcach. Wznosi się nad miejscowościami Mszana Górna, Niedźwiedź i Podobin. Znajduje się w grzbiecie oddzielającym dolinę Mszanki od doliny Porębianki i jej dopływu Koniny. Wskutek braku zalesienia z grzbietu Witowa rozciągają się widoki obejmujące cały horyzont. Nie prowadzi tędy żaden szlak turystyczny, jednak z miejscowości u podnóża Witowa istnieją polne drogi, którymi można wyjść na grzbiet