Z Koniny Halany na Kudłoń prowadzi szlak czarny, jednym z długich grzbietów górskich opadających z Kudłonia na północny zachód, niemal cały czas przez tereny leśne. Po drodze najwspanialszy w Gorcach drzewostan jodłowy. Znaki czarne, czas przejścia ok. 2.30 godz. (w przeciwnym kierunku 1.45-2 godz.), suma podejść ok. 640 m. Początek szlaku na ostatnim przystanku PKS Konina. – Halamy w Koninie. Wychodzimy płasko na pd. wśród rzadkich zabudowań wsi. Na wprost w głębi wybitna kulminacja Mostownicy. Na lewo grzbiet Gębawy w kierunku Kiełbaśnej, oraz podstawy masywu Kopy a na prawo grzbiet Turbaczyka z polami. Wychodzimy
z zabudowań Koniny na pola. Wkrótce na drogę na polach skręca w prawo trasa na Turbaczyk. Znaki czarne prowadzą płasko kolo odkrywki piaskowca i grupy świerków w zwężenie doliny. Wkrótce skręcamy przez most w lewo przekraczając potok Koninę. Na lewo dolina potoku Za Palac i stoki Kudłonia. Zaraz za mostem szlak czarny zwraca się w prawo kierując się łagodnie w górę koło kolonii domów letniskowych ku granicy lasu i stromemu stokowi Kopy. Od granicy lasu w tyle widok na Witów i w głębi na Lubogoszcz.
Ŝwierkowymi lasami droga wznosi się jednostajnie przez dłuższy odcinek. Idziemy w kierunku pd. Znacznie już wyżej łuk drogi w lewo i stromo w górę na pd-wsch. z obejściem zakosem stromizny stoku. Na prawo między drzewami prześwituje grzbiet Turbaczyka. Podchodzimy dalej jednostajnie mając w lewo stoki Gębawy i Kiełbasianej góry. Droga przebiega odcinkami łagodniej, to znów stromiej w górę.
Wreszcie stabilizuje się łagodne podejście na pd. skosem stoku. Dochodzimy do miejsca prostopadłego skrętu drogi w lewo ku grzbietowi (na wprost pomiędzy drzewami Mostownica). Znaki czarne dążą łagodnie w górę na wsch. i w prawo na pd-wsch. aż do osiągnięcia małej koty i wyrównania terenu w lesie mieszanym. Grzbietem idziemy łagodnie w górę na pd-wsch. Z wyrównania terenu Prześwity W prawo na Wierch Spalone. Ścieżka podchodzi łagodniea następnie jednostajnie wysokopiennym lasem mieszany na polanę Cyrhlę z szałasem i do wyrównania terenu – z Koniny około 1 godz. Z lewej w górze masyw Kudłonia. Polaną skręcamy w lewo i jej pofalowanym przebiegiem idziemy na pd-wsch. Na prawo wyłania się ciemny grzbiet Jaworzyny Kamienickiej a w lewo w dali zobaczyć można Jasień i Mogielicę. Przez płytkie obniżenie ścieżka doprowadza do mieszanego lasu. Lasem szlak czarny nieco się obniża a. dalej nie- znacznie wznosi na pd-wsch. przekraczając szeroką drogę stokową. Wychodzimy na skraj rozległej polany podszczytowej Kopy (1032 m .) Droga wśród kęp świerków wznosi się łagodnie na wsch. (w lewo szałas) i doprowadza do-centralnej części polany oraz wyrównania terenu zwanego płaśnią Krowiarki – nieopodal drugiego szałasu. W tyle wspaniała panorama Beskidu Wyspowego od Lubonia Wielkiego przez Szczebel, Lubogoszcz, Śnieżnicę i Ćwilin (pod nimi Ostra z Ogorzałą) oraz Mogielicę poprzedzoną grzbietem Jasienia. Widać też w dole centrum Koniny z wznoszącymi się nad nią Potaczkową i Witowem a blisko nas w prawo potężne stoki Kudłonia. Niezwykle oryginalny widok jest też stąd prawo na Jaworzynę Kamienicką i bliski, zalesiony kopiec Przysłopka. W głębi Kiczora i Hala Długa a na prawo od nich Czoło Turbacza i Mostownica. Za kopcem Przysłopka w dole – ukryta w leśnych ostępach Przełęcz Borek. Lasem mieszanym droga podchodzi łagodnie na pd-wsch a wyżej jednostajnie, skręcając wśród odkrywek piaskowca w lewo. Dłuższy czas podchodzimy łagodnie lasem świerkowym a wyżej jednostajnie wśród coraz okazalszych głazów i bloków piaskowca. Szlak czarny wznosi się łagodniej na krótkie wyrównanie terenu (na lewo duży blok skalny) osiągamy stokową polanę Niżne Figurki. Idziemy przez nią płasko widząc na wprost szczyt Kudłonia. Z górnego krańca Figurek: Jaworzyna Kamienicka z polaną o tej samej nazwie nazwie, Kiczora, Hala Długa oraz częściowo przysłonięty Czołem i Mostownicą – Turbacz ze schroniskiem PTTK. Na prawo blisko Przysłopek (1123 m) i polana Przysłopek — od Kopy 20 min. Odtąd znaki czarne wiodą ścieżką łagodnie w górę skręcają prawo na pd-wsch. w lesie świerkowym. Na lewo strome, pn. stoki Kudłonia. Przez garb terenu krótko w górę na kolejną polanę. Grzbietem polaną łagodnie w górę. Ścieżka przez kępę lasu świerkowego-podchodzi stromiej na kolejną polanę Wyżne Figurki i jej środkiem kontynuuje łagodne podejście. Na prawo widoczny jest Turbacz ze schroniskiem PTTK oraz Czoło Turbacza i Mostownica. Od granicy lasu świerkowego w górnej części tej polany wyłaniają się jeszcze Luboń Wielki oraz Szczebel. Wśród młodnika świerkowego znaki czarne nieznacznie podchodzą do głównego grzbietu Kudłonia, na skraj polany Pustak (1175-1240 m). Z prawej dołącza tutaj szlak żółty. Skręcamy w lewo dochodząc krótko do grzbietu na Pustaku. Na prawo Jaworzyna Kamienicka z polaną, Kiczora, Hala Długa, Turbacz ze schroniskiem- PTTK oraz przysłonięte przez Mostownicę Czoło Turbacza. W dole blisko polana Przysłopek. Od tego miejsca dojście na szczyt Kudłonia lasem świerkowym w kierunku wsch. zajmuje jeszcze ok. 15 min.

  • Szlak czarny z Koniny przez Kudłoń do Lubomierza.